Ki-Terapi


Hva er en ki-terapeut?

 

Det er terapeuter som utdanner seg videre innenfor kinesisk medisin.

Der man lærer seg å sette hele mennesket i sentrum.

 

Lese kroppens måte å bevege seg på, ansiktet og tungens form og farge.

Lytte til klienten, se og forstå.

 

Kroppens ytre uregelmessigheter som gir indikasjoner på eventuelle ubalanser og skjevheter.

 

Matens innvirkning på organismen og fremtidige resultater ved riktig ernæring.

 

Urter, vitaminer og mineraler.

Deres betydning for å få et optimalt godt resultat i en helbredelsesprosess og som videre kosttilskudd for å opprettholde en god helse.

 

Årsaken til sykdommer, symptomer, diagnose. Sammenhengen av de ulike plager. Hjelpe kroppen å ”reversere” sykdomsbilde.

 

De viktigste elementene i Ki-terapien, foruten de spesielle diagnosemetodene, er urteterapi, øreakupunktur, shu-massasje og kostveiledning.

Gjennom en slik helhetlig tilnærming tilstrebes å identifisere de bakenforliggende årsakene til sykdom og lidelse, og stimulere naturlige helende prosesser i kroppen.

Således er Ki-terapi et meget komplett og effektivt alternativt behandlingstilbud, samtidig som kostnadene ligger på et forholdvis lavt nivå.

 

Hjelpe kroppen til å hjelpe seg selv, slik at immunforsvaret fungerer optimalt. Dette er viktig for å motvirke eventuelle plager som videre kan føre til sykdom.

 

Ki-terapi – er et fullverdig behandlingstilbud mot de fleste akutte- og kroniske lidelser.

En behandling vil som regel starte med en avgiftingsfase, for å fjerne slagg- og avfallsstoffer som har hopet seg opp i organismen over tid.

Videre vil vi sette inn tiltak for å styrke ulike organfunksjoner og gjenopprette en normal fysiologisk balanse.

 

En alternativ tilnærming For å illustrere noe av forskjellen mellom ordinær skolemedisinsk tankegang og mye av den tenkningen som dominerer innen alternativ medisin, kan man se på hvordan man for eksempel betrakter en infeksjon.

 

Skolemedisineren (legen) vil si at årsaken til infeksjonen skyldes en eller annen mikroorganisme, som regel en bakterie eller et virus.

Den naturlige tilnærmingsmetoden blir da å benytte et middel som bekjemper denne mikroorganismen, ofte et antibiotikum.

De gamle kineserne, derimot, oppdaget at selv om flere mennesker ble eksponert for det samme smittestoffet, så var det ikke alle som ble syke av det, og de fant ut at den egentlige årsaken til infeksjonen ikke var den eller den bakterien, men et svekket immunforsvar.

Den naturlige tilnærmingsmetoden til dette ble derfor å benytte midler som styrket immunforsvaret.

Og det er en slik tilnærming vi benytter i Ki-terapien, ved at vi forsøker å identifisere de bakenforliggende årsakene, i tillegg til at vi benytter ulike metoder for å stimulere naturlige helbredelsesmekanismer.

 

Bevisstgjøre hver enkelt til å ivareta sin egen kropp på alle områder i livet: arbeidssituasjon, kosthold, trening, trivsel og velvære på alle områder i livet.

 

Vi ivaretar hele mennesket.

 

I juni 2003 vedtok Storinget en ny lov om alternativ behandling av sykdom m.v. som har til formål ”å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.”

 

Alternative behandlere pålegges her den samme taushetsplikt som gjelder for helsepersonell for øvrig.

Loven setter en del begrensninger i forhold til behandling av

”allmennfarlig smittsom sykdom” og ”alvorlige sykdommer og lidelser”.

 

Sistnevnte kategori omfatter blant annet kreft og sukkersyke.

Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

 

Videre åpner loven for at behandling kan skje i samarbeid eller samråd med pasientens lege og pasienten selv.

 

Ki-terapi er en relativt ny behandlingsform i Norge, som i virkeligheten omfatter et sett ulike behandlingsmetoder. Begrepet Ki er en fornorskning av det kinesiske ordet Chi, som er et uttrykk for livsenergi, altså den energien som ifølge de gamle kineserne styrer alle livsprosesser.