Bioptron


Bioptron Lysterapisystem er en medisinsk innretning for lys og farge terapi med en spesiell optisk enhet som avgir lys som ligner på den delen av det elektromagnetiske spekteret som blir produsert naturlig av solen, men uten UV-stråling.

 

Systemet er medisinsk godkjent for sår og smertebehandling samt vinterdepresjon.

Sårbehandling bl.a. kroniske sår, leggsår, trykksår, brannskader, sportsskader, kviser, tennisalbue, musearm, blåmerker, senebetennelser, artritt, belastningsskader, ryggsmerter,smertelindring ved revmatisme og mye mer.

 

Biostimulering og sykdomsforebygging.

 

Bioptron lys har såkalte biostimulative effekter. Når det brukes på huden, stimulerer det lyssensitive intracellulære strukturer og biomolekyler. Dette setter i gang kjedereaksjoner i cellene og utløser såkalte sekundære responser, som ikke bare er begrenset til det behandlede hudområdet, men også kan omfatte hele kroppen

 

Fordeler med Bioptron systemet.

– Mange bruksområder

– Sikker og ikke invasiv

– Kort behandlingstid

– Smertefri behandling

– Ingen UV-stråling

– Ingen kjente negative bivirkninger

– Avslappende og beroligende

– Virker like god på mennesker som dyr og planter

– produsert i Sveits

 

Den unike teknologien bak Bioptron lys.

 

Lys må absorberes for å produsere en biologisk respons. Forskjellige vev og celler i kroppen har unike lysabsorberingsegenskaper (optiske egenskaper), som bestemmer hvilke bølgelengder lyset må absorberes på for å ha en terapeutisk effekt. Hver celle absorberer lys på en spesifikk bølgelengde. Forskjellige bølgelengder kan påvirke forskjellige vev og celler i kroppen. Dette er grunnen til at Bioptron lysterapisystem har kombinert flere grunnleggende bølgelengder i en enhet. Bioptron lys benytter en kombinasjon av infrarøde og synlige lysbølger ( 480-3400 nm) som man anser som fordelaktige i behandlingen av ulike problemer og skader. Bioptron teknologien er utviklet og produseres i Sveits og etter mer en 20 års klinisk forskning over hele verden har innretningen vist seg å støtt e behandlingen av akutte og kroniske skader, postoperative sår samt vinterdepresjon.